Cuộc thi

thiết kế dạy học trực tuyến

Thúc đẩy phong trào ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

 

Đăng ký ngay

 


ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thiết kế, tổ chức và quản lý dạy học trực tuyến phù hợp với đặc điểm GDNN

 

Đăng ký ngay

 


NÂNG CAO
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Năng lực dạy học trực tuyến của đội ngũ nhà giáo

 

Đăng ký ngay

 

Cuộc thi thiết kế dạy học trực tuyến

Thúc đẩy phong trào ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học và nâng cao năng lực dạy học trực tuyến, dạy học kết hợp cho nhà giáo GDNN, đáp ứng xu thế công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp.

 

Đối tượng tham gia

Tất cả nhà giáo trong các cơ sở GDNN đều có thể tự nguyện đăng ký tham dự.

Thể lệ cuộc thi

Cấu trúc bài giảng

Trên nền tảng Moodle hoặc Google Classroom, bài giảng trực tuyến đảm bảo đầy đủ các thành phần tối thiểu

ĐĂNG KÝ THAM GIA NGAY

Đăng ký các thông tin cần thiết để có tài khoản gửi bài dự thi

Đăng ký

ĐỒNG HÀNH CÙNG CUỘC THI

GIZ – GERMAN COOPERATION

TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Tìm bài viết

Nhập tiêu đề bài viết hoặc những từ khóa về nội dung bạn cần tìm ở đây.